Građevinski materijal

Građevinski materijal

 • Cement Salonit Anhovo/Cemex 42,5 N

 • Vapno

 • Žbuka gruba , žbuka fina

 • Žbuka cementna, žbuka gipsano vapnena

 • Građevinska ljepila

 • Keramičko ljepilo unutarnje, fleksibilno ljepilo

 • Suhi beton i Estrih

 • Mase za gletanje zidova Teranil , plavi i extra, Glema i plus

 • SEP – mineralna završna žbuka , edelputz

 • Cigla 19x19x25 i cigla 19x19x29

 • Drenažne cijevi 80 mm, 100 mm i 120 mm

 • Pvc cijevi za odvodnju i koljena

 • Pvc kanalice za odvodnju sa rešetkom

 • Čavli raznih dimenzija , Vijci za drvo , vijci iver

 • Drvena građa: Letve , daske, štafne

 • Betonska galanterija, rubnjaci, kocke, betonske cijevi

 • Benkovački kamen

 • Vlakna za beton

 • Impregnacija za drvo , Boraks

 • Građevinske šipke i građevinske mreže

   

Građevinski materijal

Fundokop građevinski materijal